BLOG.
Horeca feestdagen toeslag

De horeca feestdagen toeslag: wie heeft er recht op?

De hele mikmak aan feestdagen zit er weer aan te komen; Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaart, Eerste en Tweede Pinksterdag… Een groot deel van vrij Nederland zal de horecazaken instromen of bij zonnig weer lekker een terrasje pakken. Maar wat betekent het voor jouw horecamedewerkers die op deze drukke feestdagen moeten werken? Wij leggen je uit wanneer en op basis van welke cao-regelingen medewerkers precies recht hebben op een feestdagen toeslag. De cao’s die in dit artikel worden besproken zijn de Horeca-cao en de Nederlands Horeca Gilde cao.

Wie heeft er recht op de toeslag volgens de Horeca-cao?

Of een horecamedewerker wel of geen recht heeft op een toeslag bij het werken op feestdagen, hangt met een aantal dingen samen. Zo staat in de horeca cao in artikel 3.12 dat er alleen een feestdagencompensatie geldt voor een werknemer die vakkracht is. Het verschil in compensatie en toeslag leggen we hieronder verder uit. Een vakkracht is iemand die onder één van de volgende categorieën valt:

 • De medewerker van minimaal 18 heeft meer dan 1976 ervaringsuren in de desbetreffende functie opgedaan;
 • De medewerker van minimaal 18 beschikt over een erkend vakdiploma voor de functie;
 • De medewerker van minimaal 18 is ingedeeld in functiegroep 5 of hoger.
feestdagen toeslag horeca

Als je in een mooie zaak zoals bij onze relatie Milú in Den Haag werkt, dan voelt elke werkdag als een feestdag (;

Wanneer recht op de feestdagen toeslag volgens de Horeca-cao?

Het is belangrijk om te onthouden dat je als vakkracht alleen compensatie krijgt als je ook daadwerkelijk tijdens de erkende feestdagen werkt. De door de horeca cao erkende feestdagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag;
 • Eerste en Tweede Paasdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • Eerste en Tweede Pinksterdag;
 • Koningsdag;
 • Eerste en Tweede Kerstdag.

Als de feestdag op een standaard roostervrije dag van een medewerker valt, of de horecazaak op de feestdag gesloten is, dan is de compensatie niet van toepassing.

De compensatie is in eerste instantie een vergoeding in vrije tijd (tijd voor tijd). Werkgevers zijn verplicht de vrije tijd te compenseren binnen drie maanden na de feestdag waarop de medewerker gewerkt heeft. Pas wanneer het niet lukt om dat binnen die periode te bewerkstelligen, wordt er een feestdagen toeslag van 50% gegeven op het uurloon van de gewerkte uren tijdens die feestdag.

Een kantoorfunctie, maar wel Horeca-cao

Veel horecabedrijven hebben ook personeel op kantoor werken. Zij hebben (vaak) een vast dienstrooster. Voor hen werkt het ietsje anders. Bijvoorbeeld:

Volgens de Horeca-cao is Koningsdag een feestdag, waardoor het kan zijn dat het kantoorpersoneel niet hoeft te werken, omdat hen die dag geen werkzaamheden worden aangeboden. Het restaurant kan dan echter wel open zijn, waardoor het horecapersoneel wel moet werken. Dan zijn de volgende situaties mogelijk voor het kantoorpersoneel:

 • Het kantoorpersoneel die een vast dienstrooster hebben en die dag anders gewerkt zouden hebben, hebben recht op een doorbetaalde vrije dag, en de uren worden niet van het verlofsaldo afgetrokken;
 • Er wordt van het kantoorpersoneel gevraagd of zij op die feestdag wel komen werken. Dan hebben zij recht op de feestdagencompensatie;
 • De werkgever maakt tijdig (bijvoorbeeld aan het begin van het kalenderjaar) schriftelijk bekend welke verplichte vrije dagen in het jaar worden aangewezen. Dan is het mogelijk om deze vrije dag van het (bovenwettelijke deel) van het vakantiesaldo af te schrijven.

Let op: een erkende feestdag is dus geen standaard vrije dag.

Feestdag regelingen in de Nederlands Horeca Gilde cao

De cao van de Nederlands Horeca Gilde erkent drie officiële feestdagen: eerste kerstdag, tweede kerstdag, en nieuwjaarsdag. De medewerker heeft dan recht op een toeslag van 50 procent in tijd of geld als zij op deze erkende feestdagen werken. De keuze voor deze toeslag in tijd of geld wordt gemaakt in overleg met werknemer. En dat zijn de enige twee voorwaarden voor het werken op feestdagen van de NHG cao horeca. Kort maar krachtig!

Op de hoogte blijven?

Als specialist in horeca en HR zaken regelt JAM! voor zo’n 350 horecazaken alle personeelszaken. Zo stelt Dionne Hollaar van de restaurants Suzie Q en Milú dat ze blij is met alle kennis die JAM! in huis heeft, waardoor zij zelf niet constant alles hoeft uit te zoeken. JAM! werkt ook samen met horecazaken zoals The Breda GroupRenato’s en The Harbour Club. Kom er meer over te weten via onze nieuwspagina en volg ons op sociale media: InstagramFacebookLinkedIn.