BLOG.
beertje ziek

Horeca kent opnieuw laagste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim in Nederland lag in het eerste kwartaal van dit jaar op het hoogste niveau sinds de eerste drie maanden van 2007, vooral door de griepepidemie. In de horeca is het ziekteverzuim met 2,3 procent opnieuw het laagst. Horecawerknemers bleven in het hele jaar van 2017 het minst ziek thuis, zo bleek toen uit onderzoek. Toen lag het ziekteverzuim in de horeca op 2,2 procent en kende de ambtenarij het hoogste ziekteverzuim. Volgens het CBS is er een laag ziekteverzuim in de horeca omdat er naar verhouding veel jonge werknemers zijn in de horeca. Bij gevaarlijke beroepen zoals brandweer, politie en defensie is naar verhouding meer verzuim. Verder is er in de zorg vaker fysiek zwaar werk, wat ook hoger verzuim meebrengt.

Gemiddeld 4,9 procent

Het verzuim ligt voor het eerste kwartaal van 2018 landelijk op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. De griepepidemie duurde van medio december tot in april. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten van werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.  Het ziekteverzuim in Nederland lag in het hele jaar van 2016 op 3,9 procent, wat betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 schommelde het verzuim tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het verzuim het laagst met 3,8 procent.

Ziekteverzuim naar bedrijfstak

Ziekteverzuim naar bedrijfstak