BLOG.
corona horcazaak

Moet jouw horecazaak sluiten als er gasten besmet zijn geraakt met corona?

De taal van Mark Rutte en Hugo de Jonge in de persconferentie van 6 augustus over corona was duidelijk: ‘Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars.’ Het aantal coronabesmettingen stijgt in de laatste weken behoorlijk, wat tot een strenge waarschuwing voor het Nederlandse volk leidde. In de afgelopen paar weken sloten een aantal horecagelegenheden in de hoofdstad voor twee weken hun deuren vanwege besmettingen. Ook burgemeester Aboutaleb van Rotterdam voelde zich genoodzaakt om drie cafés en een sportkantine tijdelijk op slot te zetten. De versoepelingen van juni worden deels teruggedraaid in de horeca – het is een maatregel die veel horeca-ondernemers al aan zagen komen. De persconferentie heeft op sommige vlakken voor duidelijkheid gezorgd, maar toch resten er ook vragen. Wat gebeurt er namelijk precies op het moment dat er besmettingen hebben plaatsgevonden in een horecazaak? Hier is geen eenduidig antwoord op. Daarom sprak JAM! met onder andere onze vaste advocaten bij Poelmann van den Broek, die er een helder antwoord op geven.

Landelijk beleid

Als horecazaak ben je verplicht maatregelen te nemen in lijn met het landelijke beleid van het RIVM. Voor restaurants, bars en cafés gelden geen maximum aantal personen. De voorwaarde is wel dat gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden, tenzij zij uit één huishouden komen. Alle gasten hebben een vaste zitplaats en moeten de hygiënemaatregelen naleven. Een andere voorwaarde is dat de gasten een reservering (vooraf of aan de deur) hebben voor hun zitplaats en dat de horecazaak vooraf een gezondheidscheck doet bij elke gast. Je dient bij de reservering de naam en contactgegevens te noteren van de gasten voor een eventueel bron- en contactonderzoek. Dit is op vrijwillige basis; het kabinet heeft dit niet verplicht. Wel kun je als horeca-ondernemer dit voor je gasten als voorwaarde stellen om je zaak te betreden.

Update 10 augustus: bezoekers van horecagelegenheden dienen sinds 10 augustus bij aankomst hun contactgegevens te registreren, zodat het voor de GGD mogelijk is om deze gegevens op te vragen en te gebruiken voor bron- en contactonderzoek. Het is nog niet precies duidelijk welke eisen de overheid stelt aan deze registratie. Wel schreven wij al een artikel over een eventuele oplossing voor deze gastenregistratie.

Noodverordeningen

Op dit moment gelden er, naast het landelijke beleid van het RIVM, diverse noodverordeningen. Veiligheidsregio’s bepalen in hun noodverordening de uitvoering en invulling van het landelijke beleid. Per veiligheidsregio kunnen daarom de maatregelen rondom het sluiten van horecagelegenheden verschillen. Als de noodverordening binnen een bepaalde veiligheidsregio niet wordt nageleefd, dan kan handhavend worden opgetreden. De gemeente waar jouw horecazaak is gevestigd, is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van geldende regels en de handhaving hiervan. 

corona horecazaak
Voor restaurants, bars en cafés gelden geen maximum aantal personen, mits zij 1,5 meter afstand houden

Wet publieke gezondheid

Daarnaast heeft de voorzitter van de veiligheidsregio op grond van de wet de bevoegdheid om in het geval van een besmetting gebouwen of terreinen (deels) te sluiten als er ernstig gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Deze bevoegdheid bestaat dus ook wanneer de coronaregels niet overtreden zijn. Omdat de maatregelen op 6 augustus zijn aangescherpt, verwachten wij dat een voorzitter van een veiligheidsregio deze bevoegdheid sneller zal inzetten. Ook al zijn in de media recentelijk verschillende horecazaken in beeld geweest waar coronabesmettingen waren geconstateerd, terwijl zij wel de coronaregels van de overheid in acht hadden genomen. Geen van deze horecazaken is door de voorzitter van de veiligheidsregio toentertijd verplicht gesloten. Dit zal nu anders worden.

Sluiten horecagelegenheid

Uit de berichtgeving in de media (van voor 6 augustus) kunnen we afleiden dat wanneer je als horecazaak het landelijke beleid en de gemeentelijke noodverordening in acht neemt, je in principe niet verplicht wordt de zaak te sluiten bij coronabesmettingen. Dit zal vanaf nu dus strenger gehandhaafd worden. Het is wel raadzaam direct alle medewerkers en gasten op te roepen om zich te laten testen als ze bij jouw (besmette) horecazaak zijn geweest. Ook de gemeente mag recente bezoekers van jouw horecazaak informeren over mogelijke besmettingen. 

Wanneer uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat in jouw horecazaak besmettingen zijn geweest, dan kan de voorzitter van de veiligheidsregio jou verplichten om dicht te gaan voor 14 dagen indien de volksgezondheid niet kan worden gewaarborgd. Het is altijd mogelijk om met de GGD te overleggen over een plan van aanpak of over het tijdelijk (deels) sluiten van jouw horecazaak. De lokale of de landelijke overheid kan onder omstandigheden anders beslissen. Ook krijgen burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s de bevoegdheid om de openingstijden van jouw horecazaak in te perken. Hierbij is 12 uur ‘s nachts de vroegste sluitingstijd die de overheid je kan opleggen.

Tips van een ervaringsdeskundige

Sinds de algemene heropening van de horeca hebben tot nu toe gelukkig nog maar weinig zaken hun deuren weer moeten sluiting. Helaas geldt dit niet voor het Amsterdamse restaurant No Rules dat op 24 juli zonder waarschuwing door de GGD verzocht werd haar deuren te sluiten. JAM! sprak met operationeel manager Benjamin van Roekel, die een aantal bruikbare tips heeft voor andere horeca-ondernemers die te maken krijgen met een sluiting.

‘Ten eerste is het zeer belangrijk om nauw contact te onderhouden met de GGD,’ benadrukt Benjamin. Hij legt uit dat je een contactpersoon toegewezen krijgt die jou, samen met een hygiënespecialist, gaat adviseren over hoe je een volgende sluiting nog beter kunt voorkomen. Zo houden ze onder andere je coronareglement kritisch tegen het licht, waarbij ze deze waar nodig aanscherpen. Benjamin stipt het belang van eerlijkheid en transparantie naar de GGD aan; het gaat immers om de gezondheid van je gasten en je medewerkers. Hiernaast creëer je draagvlak. ‘Je moet ook zeker niet denken dat je zaak weer vol zit op de eerstvolgende dag dat je open bent,’ legt Benjamin uit. ‘Men is toch voorzichtig. Bovendien verspreidt een coronasluiting zich als een lopend vuurtje, waardoor men zal denken dat je met besmet personeel werkt.’ Bij Benjamin en zijn medewerkers was dit niet het geval, want de coronabesmetting was verspreid door gasten. ‘Je doet je best om te handhaven, maar hier heb je heel weinig grip op.’ Tot slot voegt Benjamin toe dat de verantwoordelijkheid bij het managementteam ligt. Je moet zo scherp mogelijk de gezondheid van je gasten en personeel blijven monitoren en hen weigeren bij enige twijfel. Benjamin mag zijn zaak No Rules op zaterdag 8 augustus weer openen.

De GGD kan jou een gedwongen sluiting opleggen. Dan ziet jouw terras er minder bruisend uit

Coronareglement

Het is dus belangrijk om vooraf alle afspraken die voor jouw horecazaak gelden duidelijk naar medewerkers en gasten te communiceren. Maak de afspraken zichtbaar in jouw horecazaak. Maak daarnaast een schriftelijk coronareglement waaruit blijkt op welke manier jouw horecazaak aan de regels voldoet en gasten corona-proof ontvangt. Wanneer er een goed reglement is en de regels worden nageleefd, is de kans kleiner dat je als horeca-onderneming moet sluiten.  

Zoals je kunt begrijpen, zullen de regels rondom het coronavirus geregeld veranderen. Als horeca-ondernemer moet je dus zelf goed in te gaten houden wat de meest actuele stand van zaken is. Raadpleeg hiervoor en regelmatig de website van de Rijksoverheid en jouw gemeente. Hoe zorg je er nu voor dat jouw zaak niet het slachtoffer wordt van een coronasluiting? Als antwoord hierop delen we volgende week een top zes aan daadwerkelijk relevante horecatips van vijf verschillende horeca-ondernemers, waarin zij aangeven hoe zij corona buiten hun deur houden. Houd hiervoor onze blog-pagina en LinkedIn in de gaten.

Heb je jouw coronareglement nog niet op orde? Download dan ons sjabloon dat fungeert als richtlijn voor jouw eigen coronareglement en voorkom een eventuele sluiting van jouw horecazaak.