BLOG.

Laat je vakantie niet verloren gaan bij ziekte!

Ook onze Zuiderburen gaan graag met vakantie en willen deze tijd natuurlijk optimaal benutten. Maar wanneer zij ziek worden, mogen ze rekenen op een grote tegenvaller: deze dagen krijgen zij niet meer terug. Nu is het zo dat de Belgische werknemers deze vakantiedagen binnenkort terug kunnen vragen. Hoe zit dat dan met Nederland? Nou, dat kan al veel langer.

In de Nederlandse wet staat al opgenomen dat een werknemer zich ook tijdens zijn of haar vakantie ziek kan melden. De verlofdagen worden dan verzuimdagen en de werkgever betaalt het loon door. In België werkt het nog niet zo: wie er ziek wordt tijdens zijn waterscooteravontuur op Ibiza, verliest die vakantiedagen. Dat staat echter haaks op de Europese regelgeving.

De Tijd schrijft vandaag dat de Belgische opperhoofden aan een oplossing werken. Door de nieuwe regeling zal degene die een ziektebriefje kan voorleggen, zijn vakantiedagen op een later moment kunnen opnemen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn er nog niet uit wie de portefeuille moet trekken. De nieuwe regels leiden ertoe dat werknemers iets vaker afwezig zullen zijn.

Door de nieuwe regeling zal degene die een ziektebriefje kan voorleggen, zijn vakantiedagen op een later moment kunnen opnemen. De vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn er nog niet uit wie de rekening moet betalen. De nieuwe regels leiden ertoe dat werknemers iets vaker afwezig zullen zijn.

Normaal moeten Belgische bedrijven tijdens de eerste maand ziekte het loon van een werknemer uitbetalen. Maar voor ziekteperiodes in vakanties zouden de werkgeversorganisaties graag hebben dat de overheid een uitkering betaalt. Of dat haalbaar is, wordt momenteel berekend.

Jij hebt hier dus ook recht op, maar let op: je moet je altijd direct ziek melden. Pas dan heb je recht op verzuimdagen. Maar hé, ziek zijn is maar een gevoel. Daar zet je je zo overheen, toch? 😉