BLOG.
muziekbeleid horeca

Nieuw handhavingsbeleid muziekgeluid horeca

Goed gedrag wordt beloond! Vanaf 15 april 2018 verandert een aantal dingen in de handhaving van de regels die gelden voor muziekgeluid in de horeca. Naast de veranderingen zijn de handhavingsstappen heel goed in kaart gebracht, zodat ondernemers van te voren weten wat ze kunnen verwachten bij overtredingen van de landelijke regels voor muziekgeluid uit horeca.

Nieuw: verjaringstermijn en coulance

Nieuw in het handhavingsbeleid (PDF, 152 kB) zijn de verjaringstermijn en de coulance. De verjaringstermijn houdt in dat als er een jaar lang geen nieuwe overtredingen worden geconstateerd, de ondernemer weer met een schone lei begint.De coulanceregeling is er voor ondernemers die zich jarenlang goed gedragen. Bij een ondernemer die minimaal drie jaar achtereen exploiteert en in die tijd geen overtreding heeft begaan – ook niet op grond van de Handhavingsstrategie Horeca 2013 (APV, DHW), wordt bij een eerste overtreding alleen een aantekening in het dossier gemaakt. Bij een volgende overtreding volgt de bestuurlijke waarschuwing. De coulanceregeling is in feite een extra waarschuwing. De coulanceregeling geldt niet bij ernstige overtredingen.

In sommige gevallen strenger

Aan de andere kant wordt bij ernstige overtredingen sneller een bestuurlijke maatregel opgelegd, en kan de burgemeester conform dit stappenplan bij voortdurende geconstateerde overlast de exploitatievergunning intrekken.

Overlast toegenomen

Het college hoopt hiermee ook de overlast van horeca voor bewoners te verminderen. De overlast van muziekgeluid afkomstig uit horecazaken is de afgelopen jaren fors toegenomen. Het aantal overlastmeldingen is gestegen van 2.272 in 2015 naar 4.099 in 2017. Een volledig overzicht van de handhavingsstappenplannen is te vinden op de horecawebsite.