BLOG.
moet jouw zzp'er in loondienst?

Nieuwe regels ZZP: moet jouw ZZP’er straks in loondienst?

Uurloon van meer of minder dan 32 euro bepaalt werkstatus

Volgens het kabinet moeten de regels (een nieuwe wet) voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt. In een opvallende ontwikkeling in de wetgeving rondom ZZP’ers en werknemers, zal het uurloon een cruciale rol gaan spelen bij het bepalen van de werkstatus (ZZP of in loondienst). Dat is althans het conceptwetsvoorstel ‘Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden’ van de huidige Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien Van Gennip. Wat houden deze mogelijke wetswijzigingen precies in voor horecaondernemers?

Uurloon als referentiepunt

Minister Karien van Gennip heeft aangekondigd dat een uurtarief van 32 euro, specifiek €32.24,- als referentiepunt zal gaan fungeren. Dit element is leidend volgens het conceptwetsvoorstel. Als een van jouw teamleden kan aantonen dat ze minder betaald krijgen dan dit vastgestelde uurtarief, hebben ze in de toekomst het recht om een arbeidsovereenkomst te eisen. Het is dan aan jou als werkgever om te bewijzen dat dit niet het geval is. Zo niet, dan kan de persoon in kwestie bijvoorbeeld recht claimen op o.a. minimumloon, sociale zekerheid, doorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming.

Andere belangrijke elementen naast uurloon 

Naast het uurloon spelen twee andere elementen ook een rol bij het beoordelen van de arbeidsrelatie/werkstatus, namelijk de mate van aansturing en de aard van de werkzaamheden. We schetsen hier de scenario’s: 

  1. Als jouw medewerker de vrijheid heeft om zijn of haar werkzaamheden uit te voeren zonder directe bemoeienis en als het werk niet permanent geïntegreerd is in jouw organisatie, kan die persoon als ZZP’er werken.
  2. Als de medewerker onder jouw leiding werkt en het werk een vaste plek binnen jouw bedrijf heeft, wordt deze eerder als werknemer aangemerkt. 

Hou hierbij de grens van het eerdergenoemde uurloon van €32 in gedachten (minder is ‘werknemer’, meer is ‘ZZP’er’) en je hebt als horecaondernemer een aardig beeld van wie waarvoor in aanmerking komt.

Wanneer de criteria door elkaar heen lopen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat de criteria niet zo duidelijk afgebakend zijn zoals in bovenstaande scenario’s, maar de criteria door elkaar heen lopen. Dan wordt het vrij ingewikkeld. In dat geval wordt beoordeeld in welke mate er binnen de opdracht kenmerken van ondernemerschap aanwezig zijn. Een voorbeeld van ondernemerschap binnen de opdracht is of de financiële risico’s en resultaten van de werkzaamheden liggen bij de werkende, en of de werkende bijvoorbeeld eigen materialen dient mee te nemen naar de opdracht.  

Als dit criterium nog steeds geen uitsluitsel geeft over de werkstatus, dan wordt er gekeken naar factoren die betrekking hebben op het ondernemerschap van de persoon zelf. Voorbeelden hiervan zijn of de persoon meerdere opdrachtgevers heeft, bedrijfsinvesteringen van enige omvang doet en/of zich administratief gedraagt als zelfstandig ondernemer. 

Overwegingen van het kabinet  

Ondanks deze ogenschijnlijke complexiteit zijn de nieuwe regels ontworpen om de zogenaamde last van juridische complexiteit voor zowel werknemers als werkgevers te verlichten. Volgens het huidige kabinet vormt dit één van de stappen om schijnzelfstandigheid te bestrijden en tegelijkertijd echte ZZP’ers de ruimte te geven om te ondernemen.

Minister Karien van Gennip

Karien van Gennip minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Doel van het wetsvoorstel  

Minister Van Gennip benadrukt dat de bestaande wetgeving in de meeste situaties al voldoende helder is. Echter, soms is het nog steeds lastig om de werkstatus vast te stellen. Het nieuwe wetsvoorstel heeft als doel om deze grijze gebieden aan te pakken, wat jou als horecaondernemer kan helpen bij het nemen van beslissingen.

Jouw stem kan gelden 

Op dit moment kan iedereen commentaar geven op dit wetsvoorstel via deze link. De minister belooft dat deze input zal worden meegenomen in de verdere verwerking van het wetsvoorstel. Het plan is om het wetsvoorstel op 01-01-2025 klaar te hebben, waarna de wet ingaat op 01-07-2025.

ZZP’ers maken zich zorgen  

De Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), de belangenbehartiger van ZZP’ers, heeft al zorgen geuit over dit voorstel. Ze zijn bang dat dit te snel naar werknemerschap neigt en daarmee de ondernemersvrijheid, een Europees grondrecht, beperkt. Als horecaondernemer is het van belang om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en de mogelijke invloeden op jouw zaak.

Op de hoogte blijven als ondernemer? 

Ben je als horecaondernemer veel tijd kwijt aan het bijhouden van alle regels waar je je als werkgever verplicht aan dient te houden? JAM! publiceert regelmatig artikelen over de laatste updates omtrent horeca wet- en regelgeving. Zo lees je hier wanneer er recht is op vakantietoeslag, wat de belangrijkste aangekondigde veranderingen voor horecaondernemers op Prinsjesdag zijn, en meer. Neem geheel vrijblijvend contact op met JAM!, om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen. Wij kunnen namelijk al deze zorgen uit handen nemen, tegenover de meest aantrekkelijke factor! Doe hier de JAM! Bespaarcheck en bereken al jouw besparingen.