BLOG.
Prinsjesdag 2023: wijzigingen voor horecaondernemers

Prinsjesdag: De belangrijkste veranderingen voor horeca-ondernemers

Op Prinsjesdag heeft minister Kaag van Financiën van het demissionaire kabinet de Miljoenennota voor 2024 gepresenteerd. JAM! Horeca, dat zich inzet voor het succes van horecaondernemers, heeft de belangrijkste punten en wijzigingen voor deze groep ondernemers op een rijtje gezet:

1. Alcoholaccijns stijgt met 16,2%: Hoe raakt dit de kosten voor horecaondernemers?

Een van de opvallendste aankondigingen op Prinsjesdag 2023 is de verhoging van de alcoholaccijns met 16,2%. Wat betekent dit voor de horeca? Hoewel deze verhoging ongetwijfeld de aandacht trekt, is het belangrijk te benadrukken dat de impact op de kosten voor horecaondernemers relatief beperkt zal zijn. Per glas bier van 25 cl komt dit neer op ongeveer 2 cent, voor een glas wijn eveneens 2 cent, en voor een glas sterke drank ongeveer 5 cent. Daarnaast gaat de accijns op bier per 1 januari 2024 over naar een tarief gebaseerd op het alcoholpercentage, wat meer recht doet aan de variëteit in de dranken die in de horeca worden geserveerd.

2. Mkb-winstvrijstelling daalt naar 12,7%: Wat betekent dit voor ondernemers?

Een andere belangrijke wijziging van het demissionair kabinet betreft de mkb-winstvrijstelling, die wordt verlaagd van 14% naar 12,7%. Hiermee komt het kabinet kleine ondernemers niet tegemoet, dit kan namelijk betekenen dat ze iets meer belasting zullen moeten gaan betalen. Hoewel het een verandering is die opvalt, blijft het effect op de meeste horecaondernemers over het algemeen beheersbaar.

JAM! Horeca neemt al jouw zorgen uit handen tegenover het meest aantrekkelijke tarief. Weten hoeveel jij kan besparen op jouw kosten door met ons samen te werken? Doe hier de JAM! bespaarcheck.

3. Wettelijk Minimumloon (WML): Verdere verhogingen en loonkosten

Het kabinet streeft ernaar om het Wettelijk Minimumloon (WML) verder te verhogen. Hoewel dit bedoeld is om de inkomsten van werknemers te verbeteren, kan dit extra druk uitoefenen op de loonkosten voor werkgevers / horecaondernemers. Hierover is nog geen zekerheid, maar het is hoe dan ook belangrijk om deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden.

4. Vermindering van regeldruk voor ondernemers

In het streven naar een gunstiger klimaat voor ondernemers, met name in de horecasector, werkt het kabinet aan het verminderen van de regeldruk. Hoewel de exacte details nog moeten worden uitgewerkt, is dit een positief teken voor horecaondernemers, aangezien hetgeen het kabinet besloten heeft kan resulteren in een soepelere bedrijfsvoering en minder administratieve lasten.

JAM! ontzorgt je op het gebied van regeldruk en alle administratieve lasten. Weten hoe? Neem dan hier geheel vrijblijvend contact op.

5. Investeringen in koopkracht voor lage- en middeninkomens

Ondanks de demissionaire status van het kabinet, is er goed nieuws voor mensen met een laag- en middeninkomen en kwetsbare huishoudens. Het kabinet heeft besloten om twee miljard euro te investeren in het verbeteren van hun koopkracht. Deze investering wordt gefinancierd door het verlagen van het aanvangspunt van het hoogste inkomstenbelastingtarief, wat betekent dat mensen met hogere inkomens eerder in het hogere tarief vallen. Dit kan indirect ook de horeca beïnvloeden, omdat het de koopkracht van consumenten kan vergroten.

Conclusie

Hoewel Prinsjesdag 2023 misschien geen grote verrassingen heeft gebracht waar sommigen op hadden gehoopt, zijn de aangekondigde veranderingen belangrijk om te begrijpen voor horecaondernemers. 

JAM! Horeca staat altijd klaar om jou te ondersteunen bij het navigeren door deze veranderingen en het optimaliseren van je payroll- en personeelsbeheer. Weten hoe? Neem dan eenvoudig contact met ons op via https://jamhoreca.nl/contact/.