BLOG.

Wijzigingen regels werken met buitenlandse werknemers

In de afgelopen periode is er een aantal wijzigingen geweest in de Wet arbeid vreemdelingen en de verplichtingen op grond van deze wet. Dit kan voor u van belang zijn. Het gaat om de volgende zes punten:

1. Voor Kroaten geen werkvergunning meer nodig

Sinds 1 juli 2018 mogen Kroaten zonder werkvergunning in Nederland werken. Tot die datum gold een overgangsregeling voor werknemers uit Kroatië ten aanzien van de toelating tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze overgangsregeling is nu vervallen. Neemt u een Kroatische werknemer in dienst? Dan hoeft u dit ook niet meer te melden.

2. Wijziging hoogte stagevergoeding/inkomen buitenlandse stagiairs

Vanaf 23 mei 2018 is de hoogte van de stagevergoeding voor buitenlandse stagairs veranderd. Als u een stageplaats aanbiedt aan een stagiair die buiten Nederland studeert, dan moet u ervoor zorgen dat het totale inkomen van deze stagiair minimaal 50% van het minimumloon van een volwassen 22-jarige werknemer (dus geen jeugdloon) is.

 

3. Stageplek aanbieden aan buitenlandse hbo- of wo-afgestudeerden

Sinds 23 mei 2018 is de regeling voor buitenlandse stagiairs verruimd. U kunt nu behalve hbo- en wo-studenten ook afgestudeerden een stage aanbieden. Voorwaarde is dat de stage niet in de plaats komt van een reguliere baan. In de stageovereenkomst moeten een beschrijving van het stageprogramma, de educatieve doelstellingen van de stage en de leercomponenten staan. Deze mogelijkheid staat alleen open voor degenen die in de twee jaar voor de vergunningaanvraag een hbo- of universitair diploma hebben behaald.

 

4. Verruiming maximale aantal werkuren voor studenten

Werkstudenten mogen sinds 23 mei 2018 maximaal 16 uur per week naast hun studie werken (arbeid van bijkomende aard). Voorheen was dit maximaal 10 uur per week. De eis dat gekozen moet worden tussen fulltime in zomer (juni, juli, augustus) óf parttime gedurende het hele jaar blijft gelden. Tewerkstellingsvergunningen die voor 23 mei 2018 zijn verleend aan werkgevers voor maximaal 10 uur per week, en nog geldig zijn, worden geacht te zijn verleend voor 16 uur.

 

5. Wettelijk minimumloon per 1 juli 2018

Zoals gebruikelijk wordt het wettelijk minimumloon elk half jaar aangepast. Per 1 juli 2018 is het wettelijk minimummaandloon voor iemand van 22 jaar of ouder: € 1.594,20 per maand.

 

6. Bruto maandlonen koks horecasector per 1 juli 2018

Eind 2017 hebben de sociale partners een nieuwe cao voor de horeca afgesloten. Op grond van de deze cao zijn de lonen per 1 juli 2018 verhoogd. UWV controleert bij een aanvraag voor een GVVA of TWV of een werkgever in het arbeidscontract het juiste loon heeft opgenomen en of de werkgever in de afgelopen periode het juiste loon heeft uitbetaald. Controleer daarom of u aan uw werknemers de juiste lonen betaalt. De bedragen vanaf 1 juli 2018 – uitgaande van een 38-urige werkweek – zijn:

  • Niveau 1: keukenhulp: €1594,20
  • Niveau 2: basiskok eenvoudige gerechten: €1694,18
  • Niveau 3: kok productie eenvoudige gerechten: €1773,55
  • Niveau 4: specialiteiten kok Aziatische keuken: €1832,10
  • Niveau 5: sous-chef/allround kok: €2042,17
  • Niveau 6: chefkok: €2258,87