Sociale verantwoordelijkheid.


We hechten veel waarde aan het dragen van sociale verantwoordelijkheid als bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat iedereen toegang tot de arbeidsmarkt heeft. Met het uitbouwen van onze recruitment service willen we diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijstaan in hun zoektocht, en hen helpen aan de slag te gaan.

Inclusief werkgeverschap.


We willen er voor zorgen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer in geschikte posities aan het werk kunnen. JAM! heeft goed contact met het UWV en gemeentes. Door dit goede contact was het mogelijk om een speeddate dag op te zetten tussen 30 mensen met een UWV uitkering en een restaurant waar JAM! mee samenwerkt. Samen met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en WerkgeverServicepunt Rijnmond (WSP) is deze dag vol sollicitatiegesprekken opgezet. De speeddate dag heeft mogen baten: dertien mensen zijn aangenomen bij het restaurant.

In samenwerking met WSP Rijnmond en HalloWerk stond JAM! op de banenmarkt voor Oekraïense vluchtingen.

Activiteiten.


JAM! wil meer van dit soort activiteiten en evenementen gaan organiseren om werkzoekenden de extra hulp te kunnen bieden die zij nodig hebben om aan een baan te komen. Denk maar aan mensen die al lange tijd niet meer gewerkt hebben, of een fysieke beperking, chronische ziekte of een taalachterstand hebben. Bovendien zijn er ook nog alleenstaande ouders die hun kinderen opvoeden. Ze hebben allemaal een ding gemeen: ze willen en kunnen werken. En dat komt goed uit in de horecasector, waar het personeelstekort nu nijpend is.

Namens JAM! zijn al meerdere activiteiten bijgewoond en georganiseerd. Zo staan we vaak op banenmarkten, waaronder recentelijk ook een aantal speciaal voor Oekraïense vluchtelingen, en bezoeken we gemeentes om met mensen met een UWV uitkering in gesprek te gaan over werkmogelijkheden.

JAM! bij de 100 van Sander.


Ook heeft JAM! zijn inclusief werkgeverschap bevestigd met de 100 van Sander: deze organisatie is de uitdaging aangegaan om binnen een halfjaar minimaal 100 werkgevers te vinden die mensen aan een baan willen helpen. En JAM! is met trots een van deze bedrijven geworden.

Duurzaam ondernemen.


Met JAM!’s recruitment krijg je er eigenlijk een collega bij, die je helpt met het selecteren van goed personeel dat bij jouw zaak past. Een externe collega, die het welzijn van jouw medewerkers in de gaten houdt.

JAM! wil werkzoekenden een duurzaam werkleven inblazen. Een langdurige match tussen horecazaak en werknemer is het streven, en personeelsgeluk staat hierbij voorop. Vanuit JAM! gaan we vaker bij de werknemers van onze relaties na of zij nog tevreden zijn met hun baan. Nauwer contact met werknemers en het signaleren van eventuele knelpunten voorkomt ontevredenheid op de werkvloer. We willen bovendien de mogelijkheid bieden om cursussen te volgen: van taalcursussen voor diegenen met taalachterstand, tot werknemers die een leermeestercertificaat willen ontvangen. Dit alles om ervoor te zorgen dat medewerkers een gelukkig werkleven leiden waar zij voldoening en uitdaging uit halen.

Meer informatie.

Op onze detacheringpagina kun je verder lezen over onze recruitmentservice, of eventueel zelf een vacature plaatsen. Voor meer informatie of bij vragen over JAM!'s sociale verantwoordelijkheid kun je contact opnemen met recruitment@jamhoreca.nl.