BLOG.
gelijk werk, hetzelfde loon

De inlenersbeloning: gelijke rechten voor uitzendkrachten

In de huidige arbeidsmarkt wordt flexibiliteit een steeds belangrijker aspect voor zowel werkgever als werknemer. Daarom kiezen ondernemers steeds vaker voor payrollconstructies en uitzendkrachten om in te spelen op tijdelijke personeelsbehoeften. Het waarborgen van gelijke arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers is hierbij van essentieel belang. En daar speelt de inlenersbeloning een belangrijke rol in. We gaan dieper in op wat inlenersbeloning is, waarom het belangrijk is en hoe het bijdraagt aan eerlijke arbeidsomstandigheden voor al het personeel.

Inlenersbeloning: wat is het?

De inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen werknemers in dienst bij een bedrijf en de uitzendkrachten tegen te gaan. Het idee achter de inlenersbeloning is om ervoor te zorgen dat uitzendkrachten dezelfde beloning en secundaire arbeidsvoorwaarden ontvangen als vaste medewerkers in dezelfde functie bij het inlenende bedrijf. Gelijk loon voor gelijk werk dus.

Inlenersbeloning verplicht sinds de komst van de WAB

Payrollmedewerkers, hoewel formeel op de loonlijst van het payrollbedrijf, voeren hun werkzaamheden feitelijk uit bij de onderneming waarvoor ze zijn ingehuurd. De inlenersbeloning verzekert dat uitzendkrachten en payrollmedewerkers recht hebben op gelijk loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers van het bedrijf die in diezelfde functie in dienst zijn. Sinds de komst van de WAB zijn alle payroll- en uitzendbureaus verplicht de inlenersbeloning toe te passen in samenwerking met het bedrijf waar de medewerkers gaan werken.

Tegengaan van concurrentievervalsing

De inlenersbeloning is er onder andere om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Een van de belangrijkste redenen waarom inlenersbeloning zo belangrijk is, is het voorkomen van concurrentievervalsing. Als uitzendkrachten aanzienlijk minder worden betaald dan medewerkers voor hetzelfde werk die er in dienst zijn, kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Bedrijven kunnen goedkope arbeidskrachten inzetten, waardoor ze een kostenvoordeel hebben ten opzichte van concurrenten die eigen medewerkers in dienst hebben. Dit kan leiden tot een verstoring van de arbeidsmarkt en oneerlijke concurrentievoorwaarden creëren. 

Het niet goed toepassen van de inlenersbeloning kan dan ook leiden tot verder onderzoek door de Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten, en tot nabetalingen tot wel 5 jaar terug.

Waarborgen van gelijk loon en arbeidsvoorwaarden

De inlenersbeloning zorgt er ook voor dat uitzendkrachten eerlijk worden beloond voor hun werk. Ze hebben recht op hetzelfde salaris, dezelfde toeslagen, vakantiedagen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden als vaste personeelsleden. Dit draagt bij aan een gelijk speelveld voor alle werknemers, ongeacht hun contractvorm. Het stimuleert tevens de motivatie en betrokkenheid van uitzendkrachten, wat uiteindelijk kan leiden tot een hogere productiviteit en tevredenheid op de werkvloer.

initiële loonsverhogingen, eenmalige uitkeringen

Inlenersbeloning in looncomponenten

De inlenersbeloning bestaat uit verschillende componenten. De toepassing ervan is gebaseerd op informatie van de inlener en gaat in vanaf de eerste werkdag. De uitzendkracht krijgt:

  1. Gelijk loon en functiegroep als de werknemer in dienst van de opdrachtgever in een vergelijkbare functie;
  2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (ATV en ADV);
  3. Alle toeslagen waar medewerkers in dienst van de opdrachtgever in een gelijke of gelijkwaardige functie recht op hebben;
  4. Periodieken (periodieke loonsverhoging binnen een salarisschaal);
  5. Initiële loonsverhoging (structurele, algemene loonsverhoging);
  6. Kostenvergoedingen (reiskosten);
  7. Vergoeding van reistijd/uren gerelateerd aan werk;
  8. Eenmalige uitkeringen gelijk aan medewerkers met een dienstverband in dezelfde functie;
  9. Thuiswerkvergoedingen;
  10. Een vaste eindejaarsuitkering, zoals 13e maand, gelijk aan medewerkers met een dienstverband in dezelfde functie.

correct toegepaste inlenersbeloning

Het belang van de naleving van inlenersbeloning

Hoewel de inlenersbeloning een belangrijk instrument is om eerlijke arbeidsomstandigheden te waarborgen, is naleving ervan niet altijd vanzelfsprekend. Het is essentieel dat bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en zich houden aan de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist een zorgvuldige monitoring en controle van de arbeidsvoorwaarden die aan uitzendkrachten en payrollmedewerkers worden geboden. Daarnaast moeten werknemers goed geïnformeerd worden over hun rechten en waar ze terecht kunnen, als ze vermoeden dat de inlenersbeloning niet correct wordt toegepast. Door inlenersbeloning serieus te nemen, dragen bedrijven bij aan een duurzame en ethische markt voor alle arbeiders.

JAM! regelt de inlenersbeloning voor je

JAM! is specialist in horecapersoneel en regelt de verloning voor meer dan 380 horecazaken zo’n 8000 medewerkers. In samenwerking met deze opdrachtgevers zorgt JAM! dat de inlenersbeloning geldt. 

Kom jij ook vaak tijd en kennis tekort om personeelszaken in jouw horecaonderneming goed te regelen? Word je gek van contracten, administratie, ziekmeldingen en verzuim? Vind je het lastig om op de hoogte te blijven van veranderende wet- en regelgeving zoals de WAB? Met de payrollservice van JAM! wordt jouw leven als horecaondernemer makkelijker. Wij regelen alles voor je personeel, dus je hebt geen gedoe meer met administratie en werkgeversrisico’s. Je betaalt alleen de gewerkte uren van je medewerkers, niet bij ziekte of vakantie. Dat geeft rust! Wil jij dat ook? Vraag vrijblijvend advies aan.