BLOG.
loondoorbetaling bij ziekte, hoeveel loon, nul urencontract

Een nieuwe ziekmelding na 2 jaar ziekte: wat nu?

Heb je als horecawerkgever een werknemer in dienst die ziek wordt, dan moet je die verplicht twee jaar loon doorbetalen. Maar wat als de werknemer na twee jaar opnieuw ziek wordt? In dit artikel leggen we jou eerst uit hoe een ziekmelding gedurende de eerste 2 jaar werkt, maar ook hoe het werkt als de werknemer opnieuw ziek wordt na die twee jaar.

Loondoorbetaling bij ziekte: het eerste ziektejaar

Hoeveel loon krijgen zieke werknemers nu precies? Volgens de wet moet een werkgever in geval van ziekte minimaal 70 procent van het loon doorbetalen. De horeca cao regelt aanvullend dat de werkgever verplicht is om een aanvullende 25 procent uit te betalen bovenop het wettelijke minimum van 70 procent. Een zieke werknemer heeft dus de eerste 52 weken recht op 95 procent van het brutoloon, met als ondergrens het wettelijk minimumloon.

Loondoorbetaling bij ziekte: het tweede ziektejaar

In de 52 weken die volgen na het eerste ziektejaar hoeft de werkgever slechts 5 procent aanvullend te betalen, aldus de horeca cao. In totaal komt dat neer op 75 procent van het brutoloon. In de horeca cao staat ook dat in het tweede jaar niet meer aangevuld hoeft te worden tot het wettelijk minimumloon. Als het inkomen van de zieke werknemer hiermee onder het sociale minimum komt, kan diegene daarvoor bij het UWV een toeslag aanvragen.

loondoorbetaling bij ziekte, loon doorbetalen, werknemer ziek

JAM! maakt verzuim voor de horecaondernemer makkelijker. Onze verzuimexperts staan voor je klaar.

De voorwaarden van de uitkering

Horecamedewerkers moeten zich aan de geldende regels houden tijdens de ziekteperiode. Schending van deze regels door een werknemer kan leiden tot het vervallen van de aanspraak op de aanvullende loonuitkering uit de cao. De verplichtingen waar zoal aan moet worden voldoen zijn bijvoorbeeld verzuim- en re-integratie afspraken. Er hoeft geen loon doorbetaald te worden als de zieke werknemer zijn arbeidsovereenkomst al heeft opgezegd of als de werkgever op tijd – dat wil zeggen voordat de werknemer ziek werd – heeft aangezegd niet te willen verlengen.

Ook is de werkgever verplicht om in het kader van re-integratie passend werk binnen de eigen organisatie te zoeken voor de zieke werknemer, of buiten de organisatie indien terugkeer in de oude functie niet mogelijk is. Eind 2023 is een wetsvoorstel in internetconsultatie gegaan tot wijziging van de re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar. De wetgever wil met deze maatregel de middelgrote en kleine werkgevers meer wendbaarheid geven.

Onder bepaalde voorwaarden zou het na het eerste ziektejaar mogelijk worden om de re-integratie via het eerste spoor te beëindigen en vanaf de start van het tweede ziektejaar te focussen op re-integratie in het tweede spoor. Na één jaar weet de werkgever dan of de plek van de zieke werknemer beschikbaar moet worden gehouden.

‘Bedongen arbeid’, wat is dat?

De wet omschrijft het werk dat een werknemer verricht zoals dat staat beschreven in de arbeidsovereenkomst als de ‘bedongen arbeid.’ Als een zieke werknemer aangepast werk blijft doen na de tweede ziektejaar, kan dit worden vastgelegd in het arbeidscontract als het ‘nieuwe werk’ van de werknemer, en wordt daarmee de bedongen arbeid.

loondoorbetaling bij ziekte, re-integratie, loon doorbetalen

Loondoorbetaling bij nieuwe ziekte na re-integratie

Wordt je werknemer opnieuw ziek nadat diegene al twee jaar loondoorbetaling bij ziekte heeft ontvangen? Dan hangt de plicht tot het loon doorbetalen af van wat voor arbeid diegene verrichtte tijdens- en na de eerste twee jaar ziekte.

Het kan zo namelijk zijn dat de zieke werknemer na twee jaar re-integratie de daarbij behorende passende arbeid moet of wil blijven voortzetten. Dus dat betekent dat de passende arbeid de nieuwe bedongen/normale arbeid wordt. Als deze inhoudelijke aanpassingen al in het arbeidscontract staan, heeft de werkgever opnieuw de verplichtingen van loondoorbetaling bij ziekte twee jaar lang.

Let dus goed op als een arbeidsongeschikte werknemer na twee jaar ziekte blijft doorwerken in al dan niet aangepaste arbeid. Zodra deze arbeid als passend en als nieuw bedongen arbeid wordt gezien, kan dit leiden tot loondoorbetaling bij ziekte.

Meer weten?

JAM! is dé payroll en HR specialist voor de horeca. Bovendien hebben wij een verzuimafdeling vol experts op het gebied van Verzuim Management die jou alles kunnen uitleggen over de Ziektewet uitkering, wat er in een horeca contract staat qua ziekte recht, de loondoorbetalingsplicht, maar ook zwangerschap- en ouderschapsverlof, wachtdagen, en meer. JAM! maakt voor horecazaken het aanpakken van ziekte makkelijker. Dossiers over zieke werknemers worden door onze experts uit handen genomen, en het afgesproken salaris/laatstverdiende loon zodra de werknemer ziek is, wordt door JAM! afgehandeld.

Check hier wat we voor andere horecazaken hebben betekend. Wil je ook weten wat wij voor jou kunnen doen? Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.