BLOG.
wettelijk minimumloon gaat omhoog, langdurig arbeidsongeschikte werknemer, sixtyforty

Dit zijn sinds juli 2023 de wetswijzigingen rond personeel

Belangrijke wetswijzigingen per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 zijn er een aantal nieuwe wetten omtrent personeel ingegaan. Wij vatten hier kort de belangrijkste wijzigingen voor je samen.

Visie geven op re-integratie zieke werknemer verplicht

Als medewerkers een verzuimtraject in gaan, komt daar ook een re-integratieplan bij kijken. Er wordt in zo’n traject eerst een probleemanalyse over de arbeidsongeschiktheid gedaan. Als daar dan uit blijkt dat de re-integratie te bevorderen valt, moet er een plan van aanpak worden opgesteld. Vanaf 1 juli 2023 zijn zowel de werknemer als werkgever verplicht om in dit plan hun visie op het re-integratietraject te geven. Dit is bedoeld om het gesprek over de re-integratie te bevorderen: zowel werkgever als werknemer weet straks precies waar zij aan toe zijn.

Loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde medewerker wordt verkort

AOW-gerechtigde werknemers krijgen voortaan maar zes weken loon doorbetaald bij ziekte in plaats van 13 weken. De limiet van zes weken loon is ook van toepassing op het recht op een Ziektewet-uitkering, re-integratieplichten en het opzegverbod tijdens ziekte.

Uitkering pensioen flexibeler, wet toekomst pensioenen

Nieuwe regels loonkostensubsidie

Het nieuwe wetsvoorstel Breed Offensief is per 1 juli 2023 ingegaan. Hierin staan de veranderingen in de loonkostensubsidie. Deze subsidie is voor werkgevers die werknemers in dienst hebben die niet zelfstandig het wettelijke minimumloon verdienen. De loonkostensubsidie kan nu ook worden aangevraagd als de medewerker al (maximaal) zes maanden in dienst is in plaats van alleen direct na de indiensttreding. De werknemer moet dan wel in die zes maanden daarvoor een praktijkopleiding, entreeopleiding, of voortgezet speciaal onderwijs hebben gevolgd. Bovendien heeft de gemeente nu maar vijf weken de tijd om te besluiten of de loonkostensubsidie wordt toegekend.

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2023

Het wettelijk minimumloon steeg in juli met 3,12%. Lees hier ons artikel waarin de wettelijk minimumloon tabellen zijn te vinden. De tabellen zijn ook op de website van Koninklijke Horeca Nederland terug te vinden. Handig: vanaf januari 2024 wordt ook het wettelijk minimumuurloon geïntroduceerd.

De nieuwe pensioenwet treedt in werking (de Wet toekomst pensioenen)

Het nieuwe pensioenstelsel gaat per 1 juli 2023 in. De nieuwe pensioenwet van de Rijksoverheid gaat ervoor zorgen dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Bovendien verandert ook de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste van werknemers.

wet flexibel werken, nieuwe pensioenwet

Socialezekerheidswetgeving van het werkland

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft in een Tweede Kamerbrief uitleg over de nieuwe regels voor thuiswerkende grensarbeiders. Het belangrijkste hierin is dat grensarbeiders die de helft van de tijd thuis werken en de helft van de tijd in hun werkland, het recht blijven behouden op de socialezekerheidswetgeving.

Nieuwe regels voor plastic wegwerpbekers en -bakjes

Deze wijziging heeft niets met personeel te maken, maar is alsnog erg belangrijk. Landen van de Europese Unie hebben een pakket maatregelen ingesteld om plastic afval in het milieu tegen te gaan, en dit is één van de maatregelen. Er mogen geen plastic wegwerpbekers en -bakjes meer gratis mee worden gegeven aan gasten die eten of drinken afhalen of laten bezorgen. Zij moeten hier extra voor betalen. En vanaf 1 januari 2024 mogen er ook geen plastic bekers of voedselverpakkingen worden gebruikt als gasten iets op jouw zaak eten of drinken.

Op de hoogte blijven?

Ben je als horecaondernemer veel tijd kwijt aan het bijhouden van alle regels waar je je als werkgever verplicht aan dient te houden? JAM! publiceert regelmatig artikelen over de laatste updates omtrent horeca wet- en regelgeving. Zo lees je hier wanneer er recht is op vakantietoeslag, wat de wettelijke maximum werktemperatuur is, en meer. Neem ook eens vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen. Wij kunnen je namelijk deze zorg uit handen nemen tegenover een aantrekkelijke factor! Doe hier de bespaarcheck.

Wil je niets missen van het allerlaatste horeca- en HR-nieuws? Schrijf je nu in voor de JAM! nieuwsbrief!

Ja, ik ontvang graag het laatste HR-nieuws en horeca-updates!