BLOG.
cnv vakmensen, landelijk bestuur

Een nieuwe Horeca-cao voor 2024!

FNV Horeca, CNV Vakmensen en KHN (Koninklijke Horeca Nederland) hebben onlangs een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe horeca-cao ingediend. Sinds gisteren zijn alle achterbannen en niet-leden akkoord met de cao onderhandelingen. Er is dus per 1 januari 2024 een nieuwe horeca-cao!

Een stap voorwaarts op het gebied van arbeidsvoorwaarden

KHN en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen hebben voor een mooie nieuwe horeca-cao gezorgd, die loopt tot en met 31 december 2024. FNV Horeca is al sinds de zomer bezig een belangrijke stem aan de horecamedewerkers te geven, en met succes dus! Horecamedewerkers gaan er volgend jaar flink op vooruit, stelt CNV Vakmensen.

Vooral voor vakkrachten is het een erg aantrekkelijke horeca-cao: ‘Zij zien hun loon het meest stijgen omdat zij nog niet eerder profiteerden van de stijging van het minimumloon,’ zegt Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen. Zij hadden deze nieuwe arbeidsvoorwaarden nodig, omdat hun koopkracht in de afgelopen twee jaar in veel gevallen achteruit is gegaan.

De belangrijkste veranderingen in de nieuwe Horeca-cao

De nieuwe cao bevat de volgende belangrijkste behaalde resultaten:

1) In 2024 wordt het loongebouw aangepast, wat betekent dat alle lonen worden verhoogd. Voor de horeca is dit een stijging tussen de 8 tot 12%. Lees in dit artikel wat de nieuwe wettelijke minimumlonen zijn!

2) Er komt een minimale stagevergoeding voor horeca stagiairs. Dit bedraagt minimaal €350 per maand voor BOL- en HBO-stagiairs.

3) Een beter werk-privébalans: het aantal overwerkuren waartoe veel horecawerknemers toch wel kwamen, zorgde voor een ongelijke verdeling tussen werk en privéleven. Nu mogen werknemers het werk vanaf 10% boven de jaaruren-norm weigeren. Dat is dus als werknemers boven de 2.173 uur komen. De fulltime jaaruren-norm bedraagt namelijk 1.976 uur.

4) Er komt een nieuw loon- en functiegebouw voor de horeca. Zo wordt een gelijk speelveld gecreëerd. Het huidige loongebouw is namelijk niet berekend op de grote gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar: corona, de energiecrisis, de oorlog in Oekraïne en de inflatie.

5) Loonsverhogingen die werkgevers in de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2023 (buiten de cao om) aan werknemers hebben gegeven, kunnen worden verrekend.

Meer weten?

Het gehele onderhandelingsresultaat waar de Koninklijke Horeca Nederland, FNV Horeca en CNV Vakmensen aan heeft gewerkt, lees je hier.

JAM! is de payroll en HR specialist voor de horeca. Wij schrijven dan ook regelmatig over de laatste wet- en regelgeving, en over allerlei ander horeca gerelateerd nieuws. Zo publiceerden wij laatst over de inlenersbeloning en waarom deze belangrijk is, wat een SNA-keurmerk is, en hoe je een volle horecazaak krijgt tijdens Kerst. Volg ons via onze nieuwspagina en op onze social media (InstagramFacebookLinkedIn).